Josep Maria Alberdi i Cornet, de nom artístic Mia Alberdi, neix a Barcelona el 10 de Gener de 1941. Les primeres publicacions on colabora amb acudits i còmics són el setmanari Florita, la Pz i el suplement dominical de La Premsa.  A partir de l’any 1963 dibuixa el personatge “Quimet trapella” a la la revista L'Infantil , la que va ser la primera publicació per a nens i en català del franquisme. També hi apareix el personatge de “La Mariona”, que va ser una adaptació de la sèrie creada pel dibuixant belga Roba.. La publicació canvià de capcelera l’any 1973 anomenant-se Tretzevents. Col·laborà en la nova etapa de la revista "Patufet” sorgida l’any 1968, amb els personatges de “Esteve i Estevet” i nombrosdos acudits gràfics i portades. També va publicar a les revistes Gránulos, Matarratos i TBO. L’any 1972 es va establir a Lleida on va encaminar la seva trajectòria professional cap a la pintura, retornant a la revista Tretzevents els anys 1991 i 1992, amb els mateixos personatges, en Quimet Trapella i la Mariona.


Quimet Trapella

Mariona

Esteve i Estevet

Humor gràfic


Toni i Tina